دنیای سرگرمی


+ چهل کاری که خانوما نمی تونن انجامش بدن!

چهل کاری که خانوما نمی تونن انجامش بدن!
    چهل کاری که خانوما نمی تونن انجامش بدن ! ۱- چیزی در مورد ماشین فهمیدن ، البته به جز رنگش ۲- درک مضمون اصلی یک فیلم هنری ۳- ۲۴ ساعت رو بدون فرستادن sms زندگی کردن ۴- بلند کردن چیزی ۵- پرتاب کردن ۶- پارک کردن ۷- خواندن نقشه ۸- دزدی کردن از بانک ۹- آرام و ساکت جایی نشستن ۱۰- بیلیارد بازی کردن ۱۱- پول شام رو...

نویسنده : ; ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٢٢
    پيام هاي ديگران()   لینک