دنیای سرگرمی


+ حکایت مصیبت

حکایت مصیبت
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد . پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی. گفت: ای پدر فرمان تراست، نگویم و لیکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت: تا مصیبت دو نشود، یکی نقصان مایه و دیگری شماتت همسایه. گلستان سعدی...
نویسنده : ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٦
    پيام هاي ديگران()   لینک