داستان یک آشنایی و ازدواج اینترنتی!

داستان یک آشنایی و ازدواج اینترنتی!

 

داستان  یک آشنایی و ازدواج اینترنتی!

 

● آشنایی:

 

من بعد از اینکه درسم تمام شد،ازطریق یکی ازدوستانم با یک شرکت مهندسی آشنا شدم ودر آنجا شروع به کار کردم.اما ازآنجا که این شرکت تازه تاسیس شده بود ،هنوزکار خیلی جدی برای انجام دادن نداشتم واگرهم...

 

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 16 بازدید