فرار مرغ ها ! ( کاریکاتور)

فرار مرغ ها ! ( کاریکاتور)

فرار مرغ ها! واردات ،مرغهای ایرانی را از تخم انداخته اند!مرغهای ایرانی را از تخم انداخته اند....

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 20 بازدید